Nyheter

 • Ett brett dike med vass, gräs och öppet vatten. I bakgrunden skymtar sjön bakom träd.

  Nu börjar vi anlägga två nya våtmarker i Väsby

  Arbetet med att anlägga nya våtmarksdammar i Sättra gårds naturreservat och vid Eds kyrka har starta... Arbetet med att anlägga nya våtmarksdammar i Sättra gårds naturreservat och vid Eds kyrka har startat nu i decembe... Arbetet med att anlägga nya våtmarksdamma...
 • Bilden innehåller två olika sopkärl som är grön och brun sopkärl längs en gata med radhus

  Ny avfallstaxa 2024

  Kommunfullmäktige har beslutat om en ny avfallstaxa för 2024. Ökade kostnader och lagändringar påver... Kommunfullmäktige har beslutat om en ny avfallstaxa för 2024. Ökade kostnader och lagändringar påverkar taxan. Den... Kommunfullmäktige har beslutat om en ny a...
 • En röd SL-buss passerar vid Järnvägsparken och stationsområdet i Väsby.

  Ja till regional expresslinje för jobbpendlare

  Upplands Väsby kommun ställer sig bakom målet att skapa en regional expressbusslinje mellan Upplands... Upplands Väsby kommun ställer sig bakom målet att skapa en regional expressbusslinje mellan Upplands Väsby, Vallen... Upplands Väsby kommun ställer sig bakom m...
 • En man står och presenterar. Han står vid ett ståbord med en dator och i bakgrunden syns en bild på händer som formar ett hjärta. I mitten av hjärtat syns en text, Trygg i Väsby.

  Brottsförebyggande arbete - tema vid näringslivslunch

  Det brottsförebyggande arbetet är högt prioriterat i Upplands Väsby. Det var också temat på Näringsl... Det brottsförebyggande arbetet är högt prioriterat i Upplands Väsby. Det var också temat på Näringslivslunchen i n... Det brottsförebyggande arbetet är högt pr...
 • Ett barn träffar basketkorgen med sin basketboll.

  Väsby ger stöd till parasport för barn och unga

  Upplands Väsby kommun riktar ett särskilt stöd till parasport för barn och unga med funktionsnedsätt... Upplands Väsby kommun riktar ett särskilt stöd till parasport för barn och unga med funktionsnedsättningar. Under... Upplands Väsby kommun riktar ett särskilt...
 • Naturbild på utegymmet och på bild syns 10 stationer med olika gymutrustning och grönområde i bakgrunden.

  Det nya utegymmet i Bollstanäs ska invigas

  Under hösten har utegymmet i Bollstanäs byggts och står äntligen färdigt. Välkommen på invigning den... Under hösten har utegymmet i Bollstanäs byggts och står äntligen färdigt. Välkommen på invigning den 23 november. Under hösten har utegymmet i Bollstanäs b...
 • Blå Parken med guldfärgade husen och människor i förgrunden. Foto: Upplands Väsby kommun

  Upplands Väsby kommun tar över privat omsorgsboende

  Upplands Väsby kommun tar över den privata vårdgivaren Silver Lifes omsorgsboende i Väsby centrum oc... Upplands Väsby kommun tar över den privata vårdgivaren Silver Lifes omsorgsboende i Väsby centrum och slår ihop ve... Upplands Väsby kommun tar över den privat...
 • Traktor plöjer på åker.

  Väsby kartlägger jordbruksmark för framtiden

  Upplands Väsby kommun kartlägger all jordbruksmark som kan behöva värnas i den framtida samhällsplan... Upplands Väsby kommun kartlägger all jordbruksmark som kan behöva värnas i den framtida samhällsplaneringen. Under... Upplands Väsby kommun kartlägger all jord...
 • En kvinna håller upp handen och visar stopp.

  En månad fri från våld

  Under november uppmärksammas arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i samarbet... Under november uppmärksammas arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i samarbetet ”En månad f... Under november uppmärksammas arbetet mot...
 • På bild syns en persons händer som håller i en telefon och mobilskärm med ett levererat sms.

  Använd kommunens nya SMS-tjänst

  Nu kommer du få sms vid nästa driftstörning som påverkar ditt vatten och avlopp. Nu kommer du få sms vid nästa driftstörning som påverkar ditt vatten och avlopp. Nu kommer du få sms vid nästa driftstörni...
 • Två händer som håller i två andra händer

  Ny äldrelots sätter fokus på äldre

  Nu kan du som är senior i Väsby få hjälp av en äldrelots att hitta rätt i kommunal verksamhet och få... Nu kan du som är senior i Väsby få hjälp av en äldrelots att hitta rätt i kommunal verksamhet och få tips på aktiv... Nu kan du som är senior i Väsby få hjälp...
 • Brandbil. Foto: Mostphotos

  Väsby säkrar kartuppgifter för räddningstjänsten

  Upplands Väsby kan bli nästa kommun i landet att godkännas för korrekta adressuppgifter till utryckn... Upplands Väsby kan bli nästa kommun i landet att godkännas för korrekta adressuppgifter till utryckningsfordon. Rä... Upplands Väsby kan bli nästa kommun i lan...
 • Fem personer är involverade i invigningen av en lokal. Två håller i varsin ände av ett rött sidenband, en person håller i en kudde och två personer förbereder sig för att klippa bandet.

  Invigning av Väsby ridklubbs nya lokaler

  Väsby ridklubb har renoverats i olika etapper. Nu finns även en cafeteria och utbildningslokaler med... Väsby ridklubb har renoverats i olika etapper. Nu finns även en cafeteria och utbildningslokaler med plats för båd... Väsby ridklubb har renoverats i olika eta...
 • Bild på återvinningscentralen med gröna container på Harvavägen.

  Kommunen tar över insamling av förpackningar

  Från 1 januari 2024 har Upplands Väsby kommun ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll o... Från 1 januari 2024 har Upplands Väsby kommun ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och verksamhete... Från 1 januari 2024 har Upplands Väsby ko...
 • Beskriv bilden för någon som inte kan se. Informera om det relevanta och informationsbärande.

  Ja till att riva gamla Medborgarhuset

  Upplands Väsby kommun säger ja till att riva före detta Medborgarhuset på Centralvägen 9. Under tide... Upplands Väsby kommun säger ja till att riva före detta Medborgarhuset på Centralvägen 9. Under tiden pågår en pro... Upplands Väsby kommun säger ja till att r...
 • En symbol i form av en hjärna illustrerad i röda färger tillsammans med fem olika symboler kopplat till hälsoområden i en livsstilsförändring.

  Hjärnvägen till en förbättrad hjärnhälsa

  Nu startar en forskningsstudie för Väsbybor över 65 år. Vill du förändra din livsstil och förebygga... Nu startar en forskningsstudie för Väsbybor över 65 år. Vill du förändra din livsstil och förebygga minnesproblem?... Nu startar en forskningsstudie för Väsbyb...
 • Bild på gatubelsyning på Dragonvägen under kvällstid.

  Ljust och tryggt i Väsby

  Kommunens nya belysningsstrategi sammanfattar hur Upplands Väsby ska arbeta för en långsiktig och hå... Kommunens nya belysningsstrategi sammanfattar hur Upplands Väsby ska arbeta för en långsiktig och hållbar utomhusb... Kommunens nya belysningsstrategi sammanfa...
 • Närbild på drakhuvudet som pryder vikingabåten Åfare.

  Nytt drakhuvud på vikingabåten Åfare

  Vikingabåten Åfare intill Väsbyån och Barockparken har fått ett helt nytt drakhuvud av ek. Båten for... Vikingabåten Åfare intill Väsbyån och Barockparken har fått ett helt nytt drakhuvud av ek. Båten fortsätter att hö... Vikingabåten Åfare intill Väsbyån och Bar...
 • Ett villaområde med hus i olika storlekar och grönska.

  Dags för mätning av radon

  Det kan finnas skadliga halter av gasen radon i alla hus. Därför är det viktigt att göra en radonmät... Det kan finnas skadliga halter av gasen radon i alla hus. Därför är det viktigt att göra en radonmätning i bostade... Det kan finnas skadliga halter av gasen r...
 • Flera barn sitter på en gunga och tittar in i kameran. I bakgrunden syns träd och en sjö.

  Mer hållbar utveckling i förskola och skola

  Barn och elever får lära sig mer om en hållbar framtid och demokrati. Barn och elever får lära sig mer om en hållbar framtid och demokrati. Barn och elever får lära sig mer om en hå...
 • Två personer servar cyklar vid en cykelparkering i Väsby. Man anar en kö av väntande cyklister.

  Succé för cykelservice i Väsby

  Under mobilitetsveckan kunde Väsbybor få gratis cykelservice. Tanken var att uppmuntra till mer håll... Under mobilitetsveckan kunde Väsbybor få gratis cykelservice. Tanken var att uppmuntra till mer hållbart resande,... Under mobilitetsveckan kunde Väsbybor få...
 • Två lila blommor i plantering med Upplands Väsbys kommunhus i bakgrunden.

  Väsby klättrar bland landets miljöbästa kommuner

  Upplands Väsby kommer på plats 25 när Aktuell Hållbarhet rankar årets miljöbästa kommuner. Det är en... Upplands Väsby kommer på plats 25 när Aktuell Hållbarhet rankar årets miljöbästa kommuner. Det är en klar förbättr... Upplands Väsby kommer på plats 25 när Akt...
 • En vårdanställd håller en äldre patient i handen.

  Heltidserbjudande till personal skapar lugn i äldreomsorgen

  Deltidsanställda inom kommunala äldreomsorgen kan numera ansöka om att utöka sin tjänstgöringsgrad.... Deltidsanställda inom kommunala äldreomsorgen kan numera ansöka om att utöka sin tjänstgöringsgrad. Flera har reda... Deltidsanställda inom kommunala äldreomso...
 • Illustration av en skåpbil.

  Förekomst av vägglöss på Lavendelgården utreds

  Det har konstaterats att det finns vägglöss på det särskilda boendet Lavendelgården på Dragonvägen 8... Det har konstaterats att det finns vägglöss på det särskilda boendet Lavendelgården på Dragonvägen 88. Det har konstaterats att det finns vägglö...
 • Flera ballonger som en bukett hålls mot en blå himmel.

  Medborgardag i Sigma

  Välkommen till medborgardagen i Sigma den 5 oktober. Välkommen till medborgardagen i Sigma den 5 oktober. Välkommen till medborgardagen i Sigma den...
 • En del av Väsbyån omgiven av grönska.

  Minireningsverk får besök av kommunen

  I Väsby finns 40 minireningsverk. Under hösten får alla besök av kommunens miljöinspektörer. De ska... I Väsby finns 40 minireningsverk. Under hösten får alla besök av kommunens miljöinspektörer. De ska kontrollera at... I Väsby finns 40 minireningsverk. Under h...
 • En kvinna sitter på en cykel med en låda som går att frakta saker i. Bokcykeln i Upplands Väsby, för att göra biblioteket tillgängligt för fler Väsbybor.

  Biblioteket på cykel

  Kom förbi bokcykeln i Sigma och låna en bok eller fråga om tips på bok. Lånekort kan du ordna via bo... Kom förbi bokcykeln i Sigma och låna en bok eller fråga om tips på bok. Lånekort kan du ordna via bokcykeln anting... Kom förbi bokcykeln i Sigma och låna en b...
 • Solceller på taket på Väsby skola.

  Tillsammans för ett ännu mer hållbart Väsby

  Klimatförändringarna blir allt tydligare runt om i världen. Många vill kunna arbeta och bo där det g... Klimatförändringarna blir allt tydligare runt om i världen. Många vill kunna arbeta och bo där det går att göra hå... Klimatförändringarna blir allt tydligare...
 • Fastigheten Messingen sedd från torget utanför.

  Kom till Väsbys trygghetspunkt

  Under Beredskapsveckan kan du besöka en trygghetspunkt i Messingen. Under Beredskapsveckan kan du besöka en trygghetspunkt i Messingen. Under Beredskapsveckan kan du besöka en t...
 • Två personer håller sina händer sammanflätade.

  Digital kunskapsguide för anhöriga

  Stöd och vägledning för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Stöd och vägledning för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Stöd och vägledning för vuxna anhöriga ti...
 • Ett barns fot och hand nära en snigel som kryper på ett löv i skogen.

  Förskolebarn lär sig om hållbarhet

  Förskolan Skogsbrynet har fått en utmärkelse för sitt arbete med hållbarhet i undervisningen. Förskolan Skogsbrynet har fått en utmärkelse för sitt arbete med hållbarhet i undervisningen. Förskolan Skogsbrynet har fått en utmärke...
 • Personer som går på ett övergångställe. I bakgrunden syns en gul bil.

  Väsbybor svarar om trygghet

  Under sommaren har slumpmässigt utvalda Väsbybor fått tycka till om hur de upplever tryggheten i Väs... Under sommaren har slumpmässigt utvalda Väsbybor fått tycka till om hur de upplever tryggheten i Väsby. Mätningen... Under sommaren har slumpmässigt utvalda V...
 • Två barn står med sina cyklar på en grusgång.

  Fixa cykeln och res hållbart

  Torsdagen den 21 september kan du serva din cykel gratis i Väsby. Du kan också delta på webbinarium... Torsdagen den 21 september kan du serva din cykel gratis i Väsby. Du kan också delta på webbinarium om cykling och... Torsdagen den 21 september kan du serva d...
 • Gång- och cykelbana utmed Sandavägen.

   Mörk gång- och cykelbana får belysning

  Gång- och cykelbanan utmed Frestavägen och Sandavägen i Upplands Väsby kommer att få gatubelysning.... Gång- och cykelbanan utmed Frestavägen och Sandavägen i Upplands Väsby kommer att få gatubelysning. Åtgärden är en... Gång- och cykelbanan utmed Frestavägen oc...
 • En cykel står lutad mot ett cykelställ och i bakgrunden syns en skog.

  Inbrottsvarning från polisen

  Under de senaste veckorna har polisen fått in flera anmälningar om inbrott och stölder i Väsby. Under de senaste veckorna har polisen fått in flera anmälningar om inbrott och stölder i Väsby. Under de senaste veckorna har polisen fåt...
 • En vårdanställd håller sin hand på en äldre kvinnas axel.

  Nya krav för att driva hemtjänst i Väsby

  Upplands Väsby avvecklar valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten. Målet är att få bättre kontroll öv... Upplands Väsby avvecklar valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten. Målet är att få bättre kontroll över utförarna o... Upplands Väsby avvecklar valfrihetssystem...
 • Bild tagen utomhus på landshövding, tjänstepersoner från Länsstyrelsen Stockholm och politiker och kommundirektörer från Upplands Väsby och Vallentuna kommun. I bakgrunden syns blå himmel och gröna träd.

  Landshövding Anna Kinberg Batra på besök i Väsby om väg 268

  På torsdagen tog Upplands Väsby kommun tillsammans med Vallentuna kommun emot Stockholms läns landsh... På torsdagen tog Upplands Väsby kommun tillsammans med Vallentuna kommun emot Stockholms läns landshövding för att... På torsdagen tog Upplands Väsby kommun ti...
 • Händer som bläddrar i en bok med bilder på fjärilar.

  Blomstrande äng kan ge fjärilsbok

  Har du hämtat frön hos kommunen och skapat en blomstrande äng för fjärilar och bin i sommar? Då vill... Har du hämtat frön hos kommunen och skapat en blomstrande äng för fjärilar och bin i sommar? Då vill vi se den! Up... Har du hämtat frön hos kommunen och skapa...
 • Sopkärl som står utanför en radhuslänga. Foto: Rosie Alm

  Minskat avfall från Väsbyborna

  Väsbyborna minskade på mat- och restavfallet med åtta kilo per person förra året. Det är en tydlig m... Väsbyborna minskade på mat- och restavfallet med åtta kilo per person förra året. Det är en tydlig minskning efter... Väsbyborna minskade på mat- och restavfal...
 • Nyfödda barnet Joline Boulos Broberg uppvaktas av kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S). Mamma Felicia håller Joline i famnen. FOTO: Frida Strandäng

  Nu är vi 50 000 Väsbybor!

  Upplands Väsby växer och passerade 50 000 invånare i juli. En ny liten Väsbybo som föddes vid samma... Upplands Väsby växer och passerade 50 000 invånare i juli. En ny liten Väsbybo som föddes vid samma tid är Joline.... Upplands Väsby växer och passerade 50 000...
 • Brun och grön soptunna utanför bostad.

  Nästa år ska alla sortera sitt matavfall

  Från årsskiftet är det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Du som bor i villa eller radhus och i... Från årsskiftet är det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Du som bor i villa eller radhus och inte redan sort... Från årsskiftet är det obligatoriskt att...
 • En gul ryggsäck och i bakgrunden syns lila blommor och en grön gräsmatta.

  Nu startar skolorna

  Den 17 augusti börjar höstterminen för elever i de kommunala skolorna. Den 17 augusti börjar höstterminen för elever i de kommunala skolorna. Den 17 augusti börjar höstterminen för el...
 • En person bär en bok och en dator i ena handen. Den andra handen öppnar en dörr.

  Utbildning för vuxna

  För dig som vuxen vill studera finns det flera olika utbildningar att välja bland. Du kan också få v... För dig som vuxen vill studera finns det flera olika utbildningar att välja bland. Du kan också få vägledning infö... För dig som vuxen vill studera finns det...
 • Visionsbild över vägen som kantas av träd. Till höger byggnader och en gård med plank av trä och glas mot trottoaren.

  Detaljplanen för Optimus ute för granskning

  Nu är detaljplanen för området Optimus ute för granskning. I det gamla verksamhetsområdet mitt i Väs... Nu är detaljplanen för området Optimus ute för granskning. I det gamla verksamhetsområdet mitt i Väsby planeras fö... Nu är detaljplanen för området Optimus ut...
 • En sjö med lummiga träd och lite sand synligt och två ankor som simmar i vattnet.

  Undvik bad efter skyfall

  Vid kraftigt och ihållande regn kan bakterier sköljas ner med vattnet i våra sjöar. Avvakta med att... Vid kraftigt och ihållande regn kan bakterier sköljas ner med vattnet i våra sjöar. Avvakta med att bada under ett... Vid kraftigt och ihållande regn kan bakte...
 • De fyra sommarjobbarna står på en rad bredvid varandra. De har på sig orangea arbetskläder och gula varselvästar. Alla ler och tittar in i kameran.

  Över 300 Väsby-ungdomar fick sommarjobb – möt några av dem

  I år har över 300 ungdomar sommarjobbat i Upplands Väsby kommun. Genom sommarjobb har de fått chanse... I år har över 300 ungdomar sommarjobbat i Upplands Väsby kommun. Genom sommarjobb har de fått chansen att prova på... I år har över 300 ungdomar sommarjobbat i...
 • En kvinna står med böcker i famnen framför en lägenhetsport.

  Hemleverans från biblioteket till seniorer

  Du som fyllt 65 år och har svårt att ta dig till biblioteket kan boka hemleverans av exempelvis låne... Du som fyllt 65 år och har svårt att ta dig till biblioteket kan boka hemleverans av exempelvis låneböcker. Tjänst... Du som fyllt 65 år och har svårt att ta d...
 • en glad flicka som klättrar i klätterställning

  Ny skola, sporthall och fotbollsplan i Västra Eds Allé utreds

  Fler skolplatser och mer möjligheter till idrott behövs när Väsby växer. En ny detaljplan ska tas fr... Fler skolplatser och mer möjligheter till idrott behövs när Väsby växer. En ny detaljplan ska tas fram för skola,... Fler skolplatser och mer möjligheter till...
 • Två byggjobbare står inomhus vid en dörr och arbetar med renovering.

  Prövad scoutkår får hedersutmärkelsen Årets Väsbybo

  Hedersutmärkelsen Årets Väsbybo 2022 går till Upplands Väsby Scoutkår genom ledarna Andreas Jidling... Hedersutmärkelsen Årets Väsbybo 2022 går till Upplands Väsby Scoutkår genom ledarna Andreas Jidling och Ronnie Gus... Hedersutmärkelsen Årets Väsbybo 2022 går...