Kontakt

Välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Väsby Direkt svarar på dina frågor eller vägleder dig till rätt person eller verksamhet på kommunen.

Söker du en särskild person inom kommunens verksamheter? Kontakta oss på Väsby Direkt så slussar vi dig rätt.

Väsby Direkt ordinarie öppettider

Måndag-onsdag 08.00–17.00
Torsdag 08.00–18.00
Fredag 08.00–15.15

Dag före röd dag har vi öppet 08.00–12.00.

Alternativ i talsvar vid telefonsamtal till Väsby Direkt


Har du frågor om äldreomsorg eller funktionsnedsättning

tryck 1

Gäller ditt ärende socialtjänsten ekonomiskt bistånd

tryck 2

Har du frågor om förskola, skola eller skolskjuts

tryck 3

Har du frågor om avfall, vatten eller avlopp

tryck 4

Gäller ditt ärende felanmälan för gata, park eller fastighet

tryck 5

Gäller ditt ärende bygg- eller miljöfrågor

tryck 6

Önskar du konsumentvägledning

tryck 7

Har du frågor om kultur och fritid

tryck 8

Du kan när som helst trycka * för repetition. För övriga frågor väntar du kvar eller trycker 9 för att komma till telefonist.

Besöksadress: Dragonvägen 86

Postadress: Upplands Väsby kommun,194 80 Upplands Väsby

Fakturaadress: Upplands Väsby kommun, Box 86,194 22 Upplands Väsby

Avdelning

Telefonnummer

Socialjour

010-444 05 00

Gata/Park jour

08-590 973 01

Vinterväghållning jour

073-910 43 46

Kommunala fastigheter

08-590 974 77

Vatten och avlopp

073-910 47 71

Gatubelysning

08-732 57 13

El

020-67 00 67

Senast uppdaterad: 11 september 2018