Trygg och säker

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt för att det ska vara tryggt och säkert för alla att bo och vistas i kommunen.

Säkerhet och trygghet är ett prioriterat område i Upplands Väsby kommun. Målet med vårt brottsförebyggande arbete är att alla ska känna sig trygga och inte u...

Information om krishantering, om beredskap och om hur kommunen arbetar.

Upplands Väsby ingår i kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Det innebär att vi delar räddningstjänst med fem andra närliggande kommuner.

Många olyckor som sker i hemmet eller på fritiden går att förebygga. Du som är äldre eller har barn kan behöva tänka över säkerheten lite extra.

Stöd och hjälp för dig som är utsatt för våld i nära relationer.