Ung och arbete

Här finns information till dig som är ung och som vill veta mer om sysselsättning som arbete och studier. Du kan läsa om vilken hjälp kommunen kan ge dig och hur du gör för att ansöka om sommarjobb.

Vägval unga

Vägval unga ger stöd och vägledning för dig som är mellan 16 och 24 år och som inte går i skolan eller jobbar. Vi hjälper dig att se möjligheter och hitta alternativ. Vi utgår från vad du vill och ger dig stöd att komma närmare dina mål.

Här kan du som är mellan 16- 24 år läsa mer om det stöd och arbetsmarkandsinsatser som Vägval unga kan erbjuda

Är du mellan 16-24 år och har funderingar på att börja studera

Du som är född 2005 eller 2006 kan söka sommarjobb hos kommunen.

Du som är under 20 år och inte är inskriven i gymnasieskolan eller inte har gymnasieexamen omfattas av kommunens aktivitetsansvar, KAA.