Särskola

Särskola är ett alternativ för barn och ungdomar med utvecklingsstörning som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven. Utbildningen anpassas efter varje elevs egna förutsättningar.

Grundsärskolan är för elever i årskurs 1-9. Upplands Väsby kommuns grundsärskola har sina lokaler i Runby skola.

Upplands Väsby kommun har inte någon egen gymnasiesärskola. Om du går ut den obligatoriska särskolan erbjuds du plats på skolor som finns i andra kommuner.

Lärvux finns till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.