Förskola och barnomsorg

I Upplands Väsby finns möjlighet att söka förskola, pedagogisk omsorg för yngre barn och fritidshem för skolbarn. För barn mellan 0-5 år finns också en öppen förskola. Barnomsorgen kan vara både kommunal och fristående och kan erbjudas på obekväm arbetstid. Vi har också en sverigefinsk förskola.

Lämna synpunkter eller klagomål - barnomsorg

Hur mycket du ska betala för att ha ditt barn på förskola eller i skolbarnomsorg beror bland annat på hur mycket du har i inkomst.

Uppdatera enkelt din inkomst för barnomsorg i e-tjänsten.

Förskolan är till för att göra det möjligt för dig som förälder att arbeta och studera. Det finns förskola för obekväm arbetstid och på finska.

Ett familjedaghem är en pedagogisk gruppverksamhet som en person bedriver i sitt eget hem och är för barn mellan ett och fem år.

Nu har vi utökade öppettider för barn 0-5 år som inte har barnomsorg.

På alla skolor som har elever från förskoleklass och uppåt finns fritidshem.

Maten som serveras i förskolan och skolan har stor betydelse för hälsa, trivsel och lärande.