• Startsida
  • / Försening i arbetena i Wijk Oppgård
Pågående arbete

Försening i arbetena i Wijk Oppgård

Kör och gångbanor i området färdigställs efter sommaren.

Var pågår arbetet?

Längs Viravägen samt i bostadsområdet längs Oppgårdsvägen, Ejderslingan, Krickaslingan och Årtaslingan, se kartan.

Kartbild som visar området Wijk Oppgård där arbeten pågår.

När pågår arbetet?

Kör och gångbanor i området färdigställs efter sommaren.

Så påverkar det dig

Framkomligheten i området begränsas, framförallt på gångbanorna i samband med utbyte av kantsten och omasfaltering. Byggtrafik förekommer. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar.

Syftet med arbetet

Arbetena med att iordningsställa gång- och körbanor är en del i arbetet med att färdigställa Wijk Oppgård-området.

Senast uppdaterad: 9 juli 2024