• Startsida
  • / Gång- och cykelväg vid Runbyskolan påverkas av leveranser
Åtgärdat

Gång- och cykelväg vid Runbyskolan påverkas av leveranser

Runbyskolan ska få en ny skolpaviljong. Mellan 6-10 maj kommer modulleveranser till Runbyskolan med lastbil.

Med start den 6 maj kommer ett större antal modulleveranser till Runbyskolan. Vägen till skolan via Lövstavägen kommer tillfälligt att påverkas av transporterna under 6-10 maj. En del av gång- och cykelvägen kommer att stängas av tillfälligt.

Följ anvisningar och trafikvakter som finns på plats.

Tack för visad förståelse och hänsyn!

Senast uppdaterad: 13 maj 2024