• Startsida
  • / Regndroppsgatan stängs av för genomfartstrafik med bil
Pågående arbete

Regndroppsgatan stängs av för genomfartstrafik med bil

Kommunens entreprenör fortsätter att färdigställa Fyrklövernområdet. Regndroppsgatan stängs av för genomfartstrafik med bil och framkomligheten längs gatan är begränsad.

Var pågår arbetet?

Arbetet pågår längs större delen av Regndroppsgatan.

Större delen av Regndroppsgatan är markerad på kartbild

När pågår arbetet?

Arbetena har redan påbörjats och beräknas vara klara i juni.

Så påverkar det dig

Regndroppsgatan stängs av för genomfartstrafik med bil. Entréer till lokaler och bostäder samt in- och utfarter till garage kommer att vara tillgängliga. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar i området. Arbetsområdets utbredning ändras vartefter arbetet fortskrider.

Syftet med arbetet

Arbetet med att iordningsställa gång- och körbanor är en del i arbetet med att färdigställa Fyrklövernområdet.

Senast uppdaterad: 23 april 2024