Pågående arbete

Vägarbete Rosendalsvägen

Arbeten med att anlägga förbättrad gång- och cykelväg samt förbättra förhållanden för busstrafik, gående och cyklister pågår på Rosendalsvägen.

Var pågår arbetet?

Arbetet pågår längs med Rosendalsvägen.

Rosendalsvägen på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

När pågår arbetet?

Framkomligheten för biltrafik kan vara påverkad till och med vecka 22.

Så påverkar det dig

Arbetet innebär begränsad framkomlighet för biltrafik. Omfattningen och förekomsten av avstängningar kommer skifta; var uppmärksamma på aktuell skyltning.

Syftet med arbetet

Det anläggs en förbättrad gång- och cykelväg, vilket kommer förbättra förhållanden för busstrafik, gående och cyklister.

Senast uppdaterad: 12 april 2024