Pågående arbete

Arbeten längs Dragonvägen

Kommunen gör i ordning körbanor och gång- och cykelbanor längs Dragonvägen. Arbetet görs i etapper.

Var pågår arbetet?

Längs Dragonvägen från korsningen Mälarvägen/Dragonvägen och upp till korsningen Dragonvägen/Drabantgatan, se kartan nedan.

Karta över området.

Arbetsområdet är markerat i blått på kartan.

När pågår arbetet?

Arbetet börjar i slutet av mars och beräknas pågå under hela år 2024. Avstängda delar av vägen öppnas upp så snart de är klara.

Så påverkar det dig

Framkomligheten längs Dragonvägen påverkas. En tillfällig väg med körfält i båda riktningarna kommer att anläggas på Dragonvägens östra sida under våren. Biltrafiken leds då om till den tillfälliga vägen. Efter sommaren läggs trafiken tillbaka till den ordinarie vägen. Hänvisningsskyltar kommer att visa vilka vägar som är framkomliga för biltrafiken och för gång- och cykeltrafik under tiden som arbetet pågår.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024