Pågående arbete

Arbeten i Wijk Oppgård

Kommunen utför de sista arbetena i området och färdigställer kommunal mark fram till sommaren.   

Var pågår arbetet?

Var pågår arbetet: Vid den nya cirkulationsplatsen längs Almungevägen (orange i figur nedan), längs Viravägen (grönt i figur nedan) samt i bostadsområdet längs Ejderslingan, Krickaslingan, Årtaslingan och Oppgårdsvägen (blått i figuren nedan).

Kartvy som visar markeringar vid den nya cirkulationsplatsen längs Almungevägen, längs Viravägen samt i bostadsområdet längs Ejderslingan, Krickaslingan, Årtaslingan och Oppgårdsvägen.

När pågår arbetet?

Arbetena återupptas i början av april och beräknas pågå fram till sommaren 2024.   

Så påverkar det dig

Framkomligheten i området påverkas. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar för biltrafik respektive gång- och cykeltrafik. Mindre arbeten kvarstår vid cirkulationsplatsen. Längs Ejderslingan, Krickaslingan, Årtaslingan och Oppgårdsvägen kvarstår asfaltering av körbanor. De större kvarstående arbetena utförs längs Viravägen.

Syftet med arbetet

Arbetena med att iordningsställa gång- och körbanor är en del i arbetet med att färdigställa Wijk Oppgård-området.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024