• Startsida
  • / Arbete på vattenledning i Holmvägen
Pågående arbete

Arbete på vattenledning i Holmvägen

Under arbetets gång kan tillfälliga störningar på vattenleveransen förekomma hos abonnenter på Holmvägen, Hagtornsvägen och Husarvägen

Var pågår arbetet?

Arbetet på vattenledningen utförs på Holmvägen men kan påverka även abonnenter på Hagtornsvägen och Husarvägen.

När pågår arbetet?

Arbetet beräknas pågå under våren 2024.

Så påverkar det dig

Störningarna kan innebära att vattnet försvinner helt kortare stunder samt att vattnet kan få en viss missfärgning. Missfärgningen är ofarlig. För att få bort den kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner.

Syftet med arbetet

Arbetet med ledningen utförs för att förbättra hållbarheten och säkra vattenleveransen framöver.

Senast uppdaterad: 13 mars 2024