Pågående arbete

Arbeten på Finspångsvägen

Arbeten pågår på Finspångsvägen för att färdigställa vägen.

Var pågår arbetet?

Längs del av Finspångsvägen, se bild.

Karta över arbetsområdet

Arbetsområdet är markerat med rött.

När pågår arbetet?

På grund av rådande väderlek är arbetena pausade. Arbetena återupptas igen efter vintern och beräknas färdiga i sin helhet till sommaren 2024.

Så påverkar det dig

Den östra delen av Finspångsvägen är avstängd under vintertid. När arbetena återupptas kommer gatan öppnas upp i etapper vartefter den färdigställs. Under hela tiden finns skyltning på plats för att beskriva alternativa vägar.

Syftet med arbetet

För att färdigställa vägen.

Senast uppdaterad: 15 december 2023