• Startsida
  • / Upplands Väsby skyndar på byte av gatubelysning

Upplands Väsby skyndar på byte av gatubelysning

Upplands Väsby kommun ökar takten på det fleråriga arbetet med att byta ut gammal gatubelysning på allmänna platser. Åtgärden ska spara skattepengar och öka tryggheten för Väsbyborna.

Adventsbelysning längs Centralvägen i Väsby.

Satsningen på nya armaturer ska skingra mörkret och minska kostnaderna. Bilden är tagen i adventstid på Centralvägen i Väsby.

Att byta ut och uppgradera kommunens gamla gatubelysning är en effektiv klimatåtgärd, men med nuvarande takt skulle det dröja till 2033 innan alla armaturer är utbytta. Måndagens beslut i kommunfullmäktige innebär att takten ökas och att målsättningen kommer att nås tre år tidigare än beräknat.

– Vi har många gamla armaturer som tappar livskraft, de går sönder oftare och ger dålig belysning samtidigt som de drar mer el än modern armatur. Genom att byta ut den uttjänta armaturen får vi ned energiförbrukningen och sparar skattepengar, säger Margareta Hamark (L) som är ordförande i klimat-, miljö-, och hållbarhetsutskottet.

Minskar energiförbrukningen

Den nya armaturen består av LED-lampor som är betydligt mer energieffektiva och har längre livslängd än traditionella ljuskällor. Det innebär minskad energiförbrukning och lägre koldioxidutsläpp. Bara genom att öka takten och få omställningen klar tidigare sparar kommunen motsvarande 25 000 kilowattimmar. Det kan jämföras med sju lägenheters årsförbrukning av belysning. Dessutom minskar kommunens driftskostnader, berättar miljöstrateg Jimmy Rudemyr.

– Gatubelysning utgör en stor del av kommunens energianvändning men den går att påverka genom bättre lampor. Det är också en åtgärd som främjar tryggheten i samhället. Moderna armaturer är ju inte bara mindre kostnadskrävande, de ger också en bättre belysning på gator och torg.

Kommunen har i sin flerårsplan för 2024-2026 sagt att klimatarbetet ska stärkas med effektiva åtgärder såsom att skynda på bytet av gammal armatur. Kommunen har avsatt tio miljoner kronor för effektiva klimatåtgärder under 2024. Vilka de övriga åtgärderna blir kommer att bestämmas inom kort.

Senast uppdaterad: 17 april 2024