• Startsida
  • / Berätta vad du tycker om din äldreomsorg

Berätta vad du tycker om din äldreomsorg

Du som är 65 år eller äldre kan tycka till om den omsorg du får av hemtjänsten eller på ditt äldreboende.

En äldre kvinna sittandes i en rullstol och en yngre kvinna lägger handen på kvinnans axel.

Bild: Mostphotos

En nationell undersökning från Socialstyrelsen har skickats ut per post till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende. Enkäten skickas till den adress personen är folkbokförd på.

Är du anhörig, vän eller god man till någon med äldreomsorg? Besvara gärna enkäten tillsammans med den personen om det behövs.

Sista svarsdag är söndag den 26 maj.

Utöver resultatet från den nationella undersökningen gör vi även egna lokala undersökningar med ett urval av frågor som sker per telefon till äldre personer med hemtjänst. Båda undersökningarna ligger till grund för våra handlingsplaner för att se över vilka områden vi ska stärka upp i vårt utvecklingsarbete, säger Helena Bonnevier sakkunnig inom hemtjänsten.

Äldreboenden gör även de egna undersökningar för att följa upp vad de boende tycker om verksamheten.

Så är enkäten upplagd

Enkäten innehåller frågor om äldreomsorgen. Den kan skickas in per post eller digitalt i en webbenkät. Information om hur du gör finns på pappersenkäten. Enkäten är tillgänglig på sju språk utöver svenska:

  • arabiska
  • engelska
  • finska
  • lulesamiska
  • meänkieli
  • nordsamiska
  • sydsamiska

Nationell undersökning

Undersökningen genomförs i hela landet av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att fånga upp vad de äldre tycker om den omsorg de har. Resultatet i Upplands Väsby ger underlag för att utvärdera och utveckla insatser inom äldreomsorgen i kommunen. Svaren kan inte knytas till enskilda personer. 

Dina synpunkter är viktiga, tack för att du deltar!

Information om undersökningen på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024