• Startsida
  • / Tyck till om Väsbys nya vattentjänstplan

Tyck till om Väsbys nya vattentjänstplan

Kommunens förslag på vattentjänstplan är ute på samråd. Lämna dina synpunkter fram till 18 mars.

På bild syns Sandakärret som ligger i Sandaskogen. På bilden syns öppet vatten och runt om fina gröna skogsmiljöer.

Bild: Sandakärret

Alla kommuner i Sverige har fått i uppdrag att fram en vattentjänstplan. Den ska beskriva kommunens långsiktiga planering för hur vi ska hantera vattentjänster som dricksvatten, spillvatten, dagvatten och andra vattenresurser.

Planen hjälper oss att enklare bedöma vilka vattentjänster som behövs och vad vi ska fokusera på vid utveckling av olika områden i Väsby. I planen beskrivs också hur vatten- och avloppsanläggningar ska kunna fungera vid skyfall.

Förslaget till vattentjänstplan är nu ute på samråd och du kan lämna dina synpunkter fram till 18 mars.

Läs förslaget och lämna dina synpunkter

Senast uppdaterad: 19 februari 2024