• Startsida
  • / Satsning på fler poliser i Väsby

Satsning på fler poliser i Väsby

Har du sett fler poliser i Upplands Väsby under de senaste månaderna? Och kanske en polisbil som står parkerad utanför Messingen? Lugn, det är bara en del i kommunens och polisens förebyggande arbete.

Två poliser står framför en polisbil utanför byggnaden Messingen.

Marcus och Oliver är två av poliserna som ofta syns i Upplands väsby.

Under hösten har antalet poliser som är på plats i kommunen ökat i antal.

Vi är på plats för att skapa ett lugn och en trygghet. Med fler poliser på plats kan vi göra vårt jobb ännu bättre, bland annat genom att skapa relationer med butiksägarna, ungdomar, skolor, fritidsgårdar och andra. Och alla kan i sin tur lära känna oss, säger Oliver Bexarve som är en av områdespoliserna som syns i Upplands Väsby.

Kommunen och polisen samarbetar

Under 2023 skrev kommunen och polisen under en så kallad samverkansöverenskommelse. Det är ett dokument som berättar hur vi tillsammans ska arbeta för att minska brott och öka tryggheten på offentliga platser i Upplands Väsby. Den här satsningen är en del av den överenskommelsen som kopplar mot fokusområdet om att minska antalet händelser i den offentliga miljön.

Varje vecka tar kommunen och polisen fram en gemensam lägesbild. Lägesbilden bygger på information från kommunen, kommunalägda bostadsbolaget Väsbyhem, kollektivtrafik, räddningstjänst, privata fastighetsägare, centrumanläggningar och polisen. Den ger oss en väldigt bra samlad bild över hur veckan sett ut. Lägesbilden ligger till grund för styrning och riktad uppsökande närvaro av områdespoliserna och kommunens resurser, berättar Caroline Ankarström, brottsförebyggande strateg på Upplands Väsby kommun.

Fokus på ungdomarna

Med fler poliser på plats har polisen möjlighet att besöka kommunens skolor och fritidsgårdar oftare än tidigare.

Det viktigaste är att upptäcka ungdomarna så tidigt som möjligt. Därför känns det extra värdefullt för oss att ha tid för dessa besök. Målet framöver är att rekrytera ännu fler områdespoliser, säger Oliver.

Läs mer om kommunens arbete för att göra Upplands väsby tryggt. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024