• Startsida
  • / Renoveringar och nya duschar lyfter Väsbyskolor

Renoveringar och nya duschar lyfter Väsbyskolor

Samtliga kommunala skolor i Upplands Väsby är på väg att få duschbås installerade så att elever kan välja att duscha enskilt. Åtgärden är en av flera satsningar under senare år för att höja kvaliteten på kommunens skolfastigheter.

Exteriör bild av Väsby skolas fasad

Väsby skola

Upplands Väsby kommun har under de senaste åren ökat antalet underhållsarbeten på skolor jämfört med tidigare år. Nu ser vi den positiva effekten att kostnaderna för skador, orsakade av eftersatt underhåll, minskar.

För att fastigheter ska ha en lång livslängd är det jätteviktigt att vi förvaltar och vårdar dem. De senaste årens satsningar på att åtgärda ett antal fastigheter, däribland skolor, är ett arbete som fortsätter under kommande år, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Snart är vi i mål med visionen att alla kommunala skolor ska ha individuella duschar i anslutning till omklädningsrummen. Det är viktigt att våra elever har miljöer att trivas och känna sig trygga i och att fastigheterna håller god kvalitet, säger teknik- och fastighetsutskottets ordförande Roland Storm (VB).

Snart duschbås på alla skolor

Under förra året installerades duschbås på Smedgärdshallen och Bollstanässkolan. Nu återstår bara Runbyskolan och Frestaskolans gymnastiksal som beräknas få duschbås installerade under 2024.

Duschbås är en klar förbättring och något som länge och ofta har efterfrågats från elevråden på skolorna. Det handlar om att stärka den personliga integriteten, ge elever inflytande över sin vardag och att elever ska kunna duscha på sina egna villkor, säger Pernilla Malmström som är utvecklingsledare vid utbildningskontoret.

Runbyskolan utreds

Under förra året prioriterades främst ytskikt i lokaler med kommunala skolor, förskolor och sociala boenden. Under de kommande tre åren planeras en satsning på kommunala fastigheter byggda på 1970- och 80-talet. Då väntar åtgärder för att förbättra värme, ventilation, el, vatten och avloppssystem. Dessutom utreds Runbyskolan för omfattande renoveringsinsatser.

Vårt mål är att jobba systematiskt för att inte bygga på oss en ny underhållsskuld som innebär att fastigheter blir stående för länge utan åtgärder. Genom ett proaktivt arbete förlänger vi livslängden på kommunens fastigheter och undviker onödiga kostnader, säger kommunens fastighetschef Faihaa Yaqub.

Fakta om åtgärder vid Väsbyskolor 2023

Väsby skola – Närmare 2 000 kvadratmeter mattor utbytta, samt lika mycket nytt undertak
Grimstaskolan – Nytt klinker i entréer och trapphus, byte och reparationer av allmänbelysning, målning av fasad
Smedsgärdshallen – Installation av duschbås
Bollstanässkolan – Installation av duschbås, byte av ytterbelysning fasad, byte samtliga stora torkskåp
Förskolan Spargrisen – Nymålade väggar samt tak, även nya undertak och ny friggebod på gård
Runbyskolan – Byte ventilationsaggregat, renovering fönster
Björkvallaskolan – Takrenovering
Smedby hage – Fasadrenovering med panelbyte, tilläggsisolering och fönsterbyte

Senast uppdaterad: 30 januari 2024