• Startsida
  • / Väsby säkrar kartuppgifter för räddningstjänsten

Väsby säkrar kartuppgifter för räddningstjänsten

Upplands Väsby kan bli nästa kommun i landet att godkännas för korrekta adressuppgifter till utryckningsfordon. Rätt information om vägar och framkomlighet kan rädda liv.

Brandbil. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Lantmäteriet och Trafikverket har tagit fram en checklista, kallad Blåljuskollen, för att kommuner ska kunna kontrollera att deras geodata uppfyller den kvalitet som ambulans, brandkår och polis behöver. Att kommunerna registrerar aktuella data om byggnader och adresser är en förutsättning för att blåljusaktörer ska hitta rätt vid utryckningar. Men långt ifrån alla kommuner har valt att kvalitetssäkra sin information gentemot Blåljuskollen.

Hjälper ambulans att hitta rätt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gått ut med rekommendationen till alla kommuner att genomgå Blåljuskollen. Upplands Väsby är en av de kommuner som hörsammat uppmaningen.

För oss är det självklart att Upplands Väsby ska göra sitt yttersta för att samhällets livräddande aktörer har optimala förutsättningar att nå fram i tid. Att klara av kraven på checklistan är en fjäder i hatten för oss. Det innebär att vi ger blåljusverksamheten bästa förutsättningar att hitta rätt, säger bygg- och miljönämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Säker information

Till exempel handlar det om att säkerställa information om adresser, nya byggnader, anläggningar och att gatunamnen är rättstavade. All den data som räddningsfordon har tillgång till via digitala kartor bygger på data från Nationella vägdatabasregistret.

Det händer att vi uppmärksammas på adresser som saknas eller är felstavade vilket kan orsaka allvarliga konsekvenser. Nu gör vi en genomlysning och förbättrar samtidigt våra interna rutiner för att hålla all information uppdaterad och korrekt. Att det finns sådana rutiner är också ett krav, säger Lennart Berg som är kommunens geodatachef.

I dagsläget har 36 kommuner blivit godkända enligt Blåljuskollen. Ytterligare 17, däribland Upplands Väsby kommun, har anmält sitt intresse för att gå igenom checklistan.

Viktig prioritering

För geodataenheten handlar det om uppskattningsvis ett par hundra timmars arbete för att alla processer ska bli förankrade i organisationen och att geodata ska bli aktuell, fullständig och korrekt. Och det är en viktig prioritering, anser Lennart Berg.

Vem vill vara med om att ambulansen kör in fel väg till ett flerbostadshus och tvingas vända vid en låst vägbom? Det här handlar om alla Väsbybors säkerhet och att ge räddningstjänsten bästa möjliga förutsättningar att hinna fram och hjälpa kommuninvånare i nöd.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023