• Startsida
  • / Landshövding Anna Kinberg Batra på besök i Väsby om väg 268

Landshövding Anna Kinberg Batra på besök i Väsby om väg 268

På torsdagen tog Upplands Väsby kommun tillsammans med Vallentuna kommun emot Stockholms läns landshövding för att diskutera möjlig utveckling av väg 268.

Bild tagen utomhus på landshövding, tjänstepersoner från Länsstyrelsen Stockholm och politiker och kommundirektörer från Upplands Väsby och Vallentuna kommun. I bakgrunden syns blå himmel och gröna träd.

Väg 268 går mellan Upplands Väsby och Vallentuna kommun. Trafikverket är ytterst ansvarig för vägen idag.

Det finns idag problem med trafiksäkerheten och framkomligheten mellan korsningen vid 268/Stockholmsvägen i Upplands Väsby och Vallentuna tätort. Trafikverket har utrett förslag på förbättringar längs vägen, bland annat för gång- och cykeltrafiken. Eftersom det finns ett riksintresse att skydda fornlämningar och runstenar i området vid vägen har Länsstyrelsen sagt nej till förslagen.

För att ta ett steg framåt i frågan om väg 268 bjöd kommunerna Upplands Väsby och Vallentuna in landshövdingen till samtal. Besöket inleddes i Upplands Väsby där tjänstepersoner från de båda kommunerna belyste problemen kopplade till vägen, för att sedan diskutera möjligheter till förbättringar av trafiksäkerheten och framkomligheten. Efter mötet åkte gruppen på en tur längs väg 268 med flera stopp.

Jag är tacksam att landshövdingen besökte Väsby och Vallentuna. Vi hade en otroligt bra dag med konstruktiva och lösningsinriktade samtal för att göra Väsby och Vallentuna bättre. För båda kommunerna är trafiksäkerhet och framkomlighet viktiga frågor som påverkar både medborgare, företagare och besökare, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Upplands Väsby kommun tackar landshövding Anna Kinberg Batra, Länsstyrelsen Stockholm och Vallentuna kommun för ett givande och trevligt besök!

Senast uppdaterad: 1 september 2023