• Startsida
  • / Slopad avgift ska få fler att satsa på solenergi

Slopad avgift ska få fler att satsa på solenergi

Upplands Väsby kommun slopar avgifter för Väsbybor som behöver bygglov för att installera solcellspaneler på bostaden. Beslutet ska locka fler att satsa på solenergi.

Närbild på solcellspaneler.

Foto: Mostphotos

Kommunfullmäktige beslutade på måndagskvällen att införa kostnadsfri bygglovsprövning för ärenden som rör solceller och solfångare på byggnader. Beslutet berör både privatbostäder och andra byggnader såsom affärshus, skolor, industrilokaler och stall. Kommunen ska i fortsättningen endast ta ut en adminstrativ avgift på 2 956 kronor.

Vi vill med beslutet uppmuntra fler hushåll att ta egna initiativ till en klimatomställning där solpaneler kan vara ett bra alternativ. Vi behöver alla hjälpas åt i smått och stort för att lyckas med Väsbys och Sveriges klimatmål, säger bygg- och miljönämndens ordförande Margareta Hamark (L).

För en villaägare innebär beslutet en kostnadsbesparing på 4 436 kronor. För flerbostadshus och byggnader för verksamheter handlar det om besparingar på 7 393-13 729 kronor, beroende på åtgärd och byggnadens storlek.

Intresset för att installera så kallade solenergianläggningar i Väsby har hittills varit svalt. Under förra året inkom fem ansökningar för åtgärder som bedömdes vara bygglovspliktiga. Förhoppningen är nu att fler villaägare och företag ska visa intresse för solenergi. Eleni Zervou, enhetschef för bygg- och miljökontoret, säger att kommunen kan erbjuda korta handläggningstider. Sedan årsskiftet gäller en ny EU-lag som ställer krav på kommuner att prioritera ärenden som rör solenergi.

Vi har märkt av ett ökat intresse för att installera solcellspaneler. Den som har en komplett ansökan inlämnad oss kan få ett beslut av oss inom tre veckor, säger hon.

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Vilka åtgärder som kräver bygglov och vilka undantag det finns från krav på bygglov framgår i plan- och bygglagen (2010:900).

Du kan också kontakta vår energi- och klimatrådgivning som kan hjälpa dig i processen att skaffa solceller.

Energi- och klimatrådgivning

Senast uppdaterad: 18 januari 2024