• Startsida
  • / Skola, omsorg och trygghet fokus i flerårsplanen

Skola, omsorg och trygghet fokus i flerårsplanen

Nu är Väsbys flerårsplan med budget för 2024-2026 beslutad. I den beskrivs vad kommunen ska fokusera på de kommande åren.

Ett barn bygger ett torn med klossar.

Skola, omsorg och socialt förebyggande arbete sammanfattar kommunens fokus de kommande tre åren. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är fortsatt prioriterat. Kommunen kommer att satsa på ökad trygghet och säkerhet för Väsbyborna. Här ska medborgare i alla åldrar kunna leva ett aktivt liv. Därför görs det satsningar på friluftsliv, kultur och idrott.

I ett tufft ekonomiskt läge för Sveriges kommuner och regioner är vi mycket stolta över att kunna gå fram med en budget som innebär ordentliga satsningar för kommunens välfärdsverksamheter, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bra utbildning med rätt stöd

I Väsby ska alla elever gå ut skolan med godkända betyg och få möjlighet att utveckla sina förmågor. Eleverna ska erbjudas en god utbildning med bra läromedel och med stöd av engagerade pedagoger. I Väsby ska pedagoger kunna utvecklas i sin yrkesroll. Satsningarna inom elevhälsa, språkutveckling, kunskapsresultat, hållbarhet, trygghet och lokaler fortsätter.

Alla elever i de årskurser där plats för fritidshem ingår ska erbjudas plats oavsett vad vårdnadshavare har för sysselsättning.

Vård, omsorg och stöd utifrån behov

Medborgare i Väsby ska erbjudas omsorg med hög kvalitet och möjlighet att bo hemma med rätt stöd eller i ett särskilt boende. För personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatrin satsar kommunen på att höja kvaliteten på omsorgen, med fokus på individens behov och förutsättningar.

Bo och arbeta i Väsby

I Väsby ska medborgare kunna både bo och arbeta. Arbetet med att främja nyföretagande och stötta befintliga företag att utvecklas och växa fortsätter. För att fler ska komma in på arbetsmarknaden ska vuxenutbildningen i kommunen fortsätta att stärkas. Det ska vara enkelt för medborgare att få utbildning och möjlighet att utvecklas.

I Väsby ska alla medborgare ha nära till parker och natur där de bor. Därför bör byggandet ske på ytor där det redan byggs. Planerna för Väsby Entré, området vid stationen, kommer att anpassas efter konjunkturläget, inflationen och den kraftiga inbromsningen i bostadsbyggandet.

De offentliga miljöerna i kommunen ska vara rena, ljusa och trevliga att vistas i. Därför kommer städning, reparationer och klottersanering att prioriteras. Insatserna ska ske i samverkan med externa fastighetsägare och andra aktörer.

Utredning om gymnastikhall

En utredning om en eventuell specialhall för gymnastik i Sigma ska göras 2024. Arbetet med att utreda kostnader och tidplan för renoveringen av Vilundabadet fortsätter under 2023.

Flerårsplan med budget 2024-2026 beslutades i kommunfullmäktige den 12 juni 2023.

Flerårsplan med budget 2024-2026 Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad: 13 juni 2023