Trygghetspriset till Runby IF

Fotbollsföreningen Runby IF tilldelas Trygghetspriset för sin återkommande insats med öppen plan under sommaren.

Dennis Lindström på bild intill logotypen för Runby IF

Dennis Lindström är ordförande i Runby IF. Nu tilldelas föreningen Trygghetspriset 2022 för sina insatser för barn och unga på sommarlovet. Foto: Jesper Lundberg

Runby IF bjuder sedan 2021 in barn och unga till fotboll och andra aktiviteter med syfte att ge dem en trygg miljö under sommarlovet. Under förra sommaren samlade aktiviteterna i genomsnitt 30 deltagare per dag från Runby och centrala Väsby.

Juryn skriver i sin motivering att Öppen plan har flera mervärden såsom att unga leder unga, nya möten skapas och att vänskapsrelationer knyts vilket bidrar till en ökad samhörighet och trygghet i kommunen.

Runby IF visar verkligen med insatsen att de lever upp till sin målsättning att vara den lilla fotbollsklubben med det stora hjärtat. Deras arbete är ett gott exempel på hur man kan göra skillnad i lokalsamhället, säger Mathias Bohman (S) som är jurymedlem och kommunstyrelsens ordförande.

Trygghetspriset gick senast till Grannstödsbilen för sitt bidrag till den gemensamma tryggheten i Upplands Väsby kommun. Mottagaren av priset 2023, Runby IF, bildades för över 50 år sedan och har sin hemmaplan vid Runby skola. Föreningen har i dag omkring 650 medlemmar. Förutom öppen plan bidrar föreningens medlemmar till trygghetsarbetet genom nattvandringar i Väsby.

Öppen plan kom till under pandemin 2021 med syfte att fånga upp de barn och unga som inte kom iväg på semester. Efterhand upptäckte föreningen att vissa barn kom till aktiviteterna varje dag. Föreningen bestämde sig då för att varje sommar ordna aktiviteter för sommarlovslediga.

Öppen plan leds strukturerat av ungdomsledare och välkomnar barn och unga i ett brett åldersspann varje vardag. Intresset är stort och i år utökas därför Öppen plan från fyra till sju timmar per dag.

I Trygghetspriset ingår en prissumma på 10 000 kronor som går till Runby IF:s verksamhet.

Årets jury bestod av
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande
Margareta Hamark (L), ordförande i klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet
Oskar Weinmar (M), oppositionsråd
Anna von Axelsson, tf kommundirektör
Luis Araya, kommunpolis
Elina Edin, distriktschef Brandkåren Attunda
Caroline Ankarström, brottsförebyggande strateg.

Det formella överlämnandet av Trygghetspriset sker i samband med nationaldagsfirandet på hembygdsgården 6 juni.

Fakta om Trygghetspriset

Instiftades 2019 och delas ut till en verksamhet inom alla samhällsområden som bidrar till ökad säkerhet och trivsel i Upplands Väsby. Priset kan gå till en grupp, en organisation eller ett företag med anknytning till Upplands Väsby för insatser under det gångna året. Juryn består av miljö- och planutskottets ordförande, ett oppositionsråd samt representanter för polis, räddningstjänst och kommunens brottsförebyggande arbete.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023