• Startsida
  • / Näringslivet tar plats i nytt miljöråd

Näringslivet tar plats i nytt miljöråd

Upplands Väsby kommun bildar ett miljöråd med representanter från näringsliv och intresseorganisationer. Målet är att rådet ska bidra med förslag inom klimat- och miljöområdet.

Två händer som håller en planta i jord.

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun vill höja ambitionen på klimat och miljöområdet. Sedan årsskiftet har kommunen ett särskilt utskott för klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor. För att stärka utskottets arbete bildas nu ett särskilt miljöråd med sju representanter för Väsbys näringsliv och intresseorganisationer.

Målet är att ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns lokalt, till exempel inom livsmedel, jordbruk, återvinning och växthusgasutsläpp. Rådet ska bidra med förslag till förbättringar och prioriteringar av åtgärder som bidrar till att kommunen når sina klimatmål.

Jag är glad över att miljörådet kommer att kunna bidra med erfarenhet och kunskap kring klimatförändringarnas utmaningar och lösningar som vi står inför. Med denna representation i det nybildade utskottet får vi ny kunskap i beslutsfattandet om klimatanpassning och utsläppsminskning, säger Margareta Hamark (L) som är ordförande i klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet.

Rådet kommer att delta två till tre gånger per år vid utskottets ordinarie möten. Deltagarna i rådet har yttranderätt vid dessa möten, men inte rösträtt. Rådet ska kunna ge förslag på åtgärder till utskottets ledamöter. Miljörådet kommer även att kunna ge synpunkter i samband med den återkommande processen kring budget och flerårsplan.

För att nå framgång med det viktiga klimatarbetet behöver vi ta tillvara all den kompetens och erfarenhet som finns hos näringslivet och ideella organisationer i kommunen. Jag ser fram emot det här nya sättet att arbeta tillsammans, säger kommunens näringslivschef Per-Ola Lindahl.

MIljörådets ledamöter kommer att väljas för ett år i taget.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024