• Startsida
  • / Företagare ger bra betyg till kommunen

Företagare ger bra betyg till kommunen

Väsby klättrar i en nationell mätning om kommuners service till företagen. Mätningen genomförs en gång per år i hela landet av SKR, Sveriges kommuner och regioner och SBA, Stockholm Business Alliances.

Två personer som jobbar i en blomsterbutik sätter ihop en blombukett tillsammans.

Bild: Ariuna och Josefin från blomsterbutiken Blomsterpinglan i Upplands Väsby. Fotograf Eva Dalin.

Väsby hamnar på tionde plats i en mätning om hur nöjda företagare är med kommunernas service när det gäller myndighetsutövning. Tiondeplatsen baseras på en jämförelse mellan de kommuner som har 40 000 invånare eller fler. Förutsättningarna ser olika ut beroende på storleken på kommunerna, därför jämförs Upplands Väsby med de 65 deltagande kommunerna med fler än 40 000 invånare. Väsby klättrar från plats 31 till plats 10 jämfört med året innan.

Mätningen genomförs en gång per år i hela landet av SKR, Sveriges kommuner och regioner och SBA, Stockholm Business Alliances. Syftet är att främja företagsklimatet i kommunerna och stärka företagarnas förtroende för kommuner och regioner.

Väsbys företagare mer nöjda med kommunen

205 av Sveriges 290 kommuner deltog i undersökningen. Upplands Väsby hamnar på plats 44 bland samtliga kommuner som deltog. Vid förra mätningen låg Upplands Väsby på 93 plats. Antalet företag som deltog i hela landet var upp mot 36 000 stycken, vilket är cirka 50 procent av Sveriges företagare.

Det är roligt att våra företagare är nöjda med vår service. Resultaten varierar mellan olika myndighetsärenden och nu görs en analys av resultaten som ska ligga till grund i en gemensam planering för att kunna bli ännu bättre, säger kommunens näringslivschef Per-Ola Lindahl.

Totalt svarade 158 Väsbyföretagare på enkäten. Det är 45 procent av de företag som varit i kontakt med kommunen i något myndighetsärende, som till exempel livsmedelskontroll, brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd.

Så här går undersökningen till

Mätningen bygger på nyckeltalen NKI, Nöjd kundindex. Nyckeltalen utgår från vad företagen anser vara de viktigaste faktorerna för gott företagsklimat. Frågor gäller bland annat information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet.

Betygsskalan går mellan 1 – 100. Ett värde under 62 anses vara lågt, godkänt ligger mellan 62-69 och 70 eller mer visar på hög nöjdhet.

Upplands Väsby fick ett totalt NKI på 79 vid årets mätning. Det är en ökning med fyra enheter från året innan. NKI för livsmedelskontroll hamnade på 87. Färre än tio företag svarade på frågor gällande serveringstillstånd, bygglov- och markupplåtelse, vilket innebär att den mätningen inte räknats med i den totala sammanställningen.

Ta del av resultat och mer information om undersökningen på SKR webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 maj 2023