Kontaktperson

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare, där Personligt stöd ansvarar för denna insats.

Med en kontaktperson i centrum.

Fotograf: Rosie Alm

Vi rekryterar kontaktperson efter prövning av behov och beslut om denna insats.

Du har behov av stöd för att komma ur ensamhet och isolering. Du kanske är mycket ensam, saknar vänner, anhöriga eller andra sociala kontakter. En kontaktperson kan fungera som en kamrat och vän. 

Du kan behöva stöd för att leva ett självständigt liv under trygga förhållanden. Kontaktpersonen blir ett stöd till att komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter.

Vi har fokus på dig

  • Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg med det stöd vi ger. 
  • Vi ser till dina intressen och behov.
  • Du får stöd till att utvecklas socialt i egen takt.
  • Din vardag ska fungera efter dina förmågor.  
  • Du ska få förutsättningar till att delta i samhällets utbud på egna villkor.
Senast uppdaterad: 26 september 2022