Dagverksamhet

Väsby Stöd och Omsorg bedriver dagverksamheten Navet. Det är en biståndsbedömd insats. Verksamheten är till för dig som bor hemma och har särskilda behov. Vi utgår från dina behov och förmågor.

Samvaro på dagverksamheten Navet

Fotograf: Rosie Alm

På Navet arbetar vi utifrån fyra arbetssätt

 • Personcentrerad omvårdnad.
 • Reminiscens - minnesväckare.
 • Validation - bekräftande samtal.
 • Beröringsmassage.  

Syftet med dagverksamheten

 • Att göra din dag meningsfull.
 • Att du ska få gemenskap och social samvaro med andra.
 • Att du ska känna dig trygg.
 • Att du ska få komma och vara i en positiv atmosfär.
 • Att höja din livskvalitet. 

Olika aktiviteter

 • Daglig gymnastik / rörelse / promenader.    
 • Spel och frågesport.  
 • Högläsning / berättarstunder.   
 • Sång / musik / dans / underhållning.  
 • Olika former av pyssel och handarbeten.  
 • Minnesväckare med hjälp av bl.a. "minneslådor".

Vi serverar för- och eftermiddagskaffe och te. Lunch äter vi tillsammans vid 12.00. Du kan komma hit och hem med turbunden resa som vi beställer. Kostnad för lunch och turbunden resa betalas via faktura.

Senast uppdaterad: 26 september 2022