Boende

Väsby Stöd och Omsorg erbjuder behovsbedömda vård- och omsorgsboende. Vi har äldreboende för personer med demensdiagnos och för dig med stort omvårdnadsbehov.

För att möta olika intressen och förmågor har vi olika inriktningar på våra boenden:

  • Kultur och hälsa
  • Djur och natur
  • Trädgård och vilda småfåglar.

Under respektive boende kan du läsa om just deras inriktning.

Personal med stor kunskap och erfarenhet

Våra medarbetarna har stor kunskap och erfarenhet. Vi finns tillgängliga för dig dygnet runt, om du behöver och önskar. Du ska känna dig nöjd och trygg med att bo hos oss.

Vi arbetar i team som består av undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och vid behov läkare.

Kontaktman med ansvar för just dig

Du kommer att få en egen kontaktman. Kontaktmannen har ett större ansvar för just dig. Tillsammans planerar ni allt som rör ditt personliga behov av stöd och omsorg. Din kontaktman ger dig stöd till att hålla kontakt med dina anhöriga och de som står dig nära. Ni kontrollerar regelbundet att det blir som ni bestämt och som du önskat.

Utbildningsäldreboende för ny kunskap

Våra särskilda boenden är utbildningsäldreboende. Vi har utbyte med vårdhögskolor och universitet och tar emot studenter. Detta samarbete ger oss ny kunskap och kompetensutveckling. Det leder även till ett fortlöpande kvalitetsarbete under din vistelse.

Mat och måltider

För att öka kvalitén på våra måltider är vi aktiva med ett matråd som representeras av några kunder, kostombud och leverantör. Vi är aktiva i Upplands Väsby kommuns måltidskoncept.

Senast uppdaterad: 26 september 2022