Arkiv och släktforskning

I kommunens arkiv finns kommunala handlingar och samlingar från både förr och nu. Du kan ta del av arkivet i kommunhuset och på webben.

Arkiv, kommunens historia

Alla kommunala handlingar i kommunarkivet är offentliga. Det innebär att du kan ta del av alla handlingar så länge de inte är hemliga enligt sekretesslagen.

Kommunala och enskilda arkiv

I kommunarkivet kan du ta del av handlingar från 1862 fram tills idag,olika företags- och föreningsarkiv samt beställa betyg.

Släkt- och hembygdsforskning

För släkt- och hembygdsforskare finns det mycket i kommunarkivet. Du kan till exempel ta del av skolhandlingar, lokaltidningar och andra äldre handlingar.