Elavbrott, styrel

Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Därför har Energimyndigheten utvecklat ett system som kallas för styrel.

Vad kan leda till elbrist?

Elbrist kan uppstå om produktionen av el inte är tillräcklig för att tillgodose det behov som finns. Det kan till exempel ske om det är brist på vattenkraft och några kärnkraftsreaktorer står avställda samtidigt som det blir riktigt kallt.

Vad är Styrel?

Styrel står för styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer. Styrel bygger på att kommuner, landsting och elnätsföretag arbetar ihop. Tillsammans ska de identifiera samhällsviktiga funktioner som ska prioriteras om det blir brist på el.

Som samhällsviktiga elanvändare kan man till exempel räkna

  • sjukhus
  • räddningstjänst
  • elektroniska kommunikationer
  • elanvändare (som till exempel ansvarar för att vatten- och avloppssystem ska fungera).

Upplands Väsby deltar i arbetet

Länsstyrelsen leder arbetet i det egna länet och fattar beslut om de planeringsunderlag som ska ligga till grund för frånkoppling. Upplands Väsby kommun deltar i arbetat med styrel.

Arbetet sker i samverkan med bland annat

  • Svenska Kraftnät
  • Energimarknadsinspektionen
  • Svensk Energi
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Din egen beredskap för strömavbrott

På sidan Din egen beredskap kan du läsa mer om hur du själv kan förbereda dig för strömavbrott.

Din egen beredskap.

Senast uppdaterad: 28 september 2022