Kvinnojour och mansjour

Blir du hotad, utsatt för psykiskt våld eller är du rädd för att bli slagen hemma? Då kan du få råd och stöd av socialsekreterare i relationsvåldsteamet. Du kan även få skydd i form av skyddat boende efter en hot- och riskbedömning av din situation.

Relationsvåldsteamet i kommunen

Om du som är utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck behöver råd och stöd kan du vända dig till kommunens relationsvåldsteam. Hit kan du vända dig som anonym i rådgivande syfte eller om du är i behov av skyddat boende eller annat stöd. Även du som anhörig kan vända dig hit

Kontakta relationsvåldsteamet på telefon 08-590 977 74

Vid behov av akut stöd och hjälp under kvällar och helger kan du vända dig till socialjouren.

Information om och kontaktuppgifter till socialjouren

Är du rätt för att gå hem eller behöver du akut lämna ditt hem då det finns en risk för att du utsätts för våld av en närstående? Vid behov av akut stöd och hjälp under kvällar och helger kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren arbetar då ordinarie socialtjänst har stängt.

Text

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Det är gratis och öppet dygnet runt, 020-50 50 50.

Kvinnofridslinjens webbplatslänk till annan webbplats

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Här finns erfarenhet om hur situationen kan vara för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv. Kvinnor kan få stöd och råd på 44 olika språk. Jourtelefonen har öppet måndag–fredag 10.00–12.00 och 13.00–17.00, 020-52 10 10.

Terrafems webbplatslänk till annan webbplats

Mivida

Mivida är en ideell förening som arbetar mot våld för jämlikhet. Mivida erbjuder gratis råd och stöd till våldsutsatta. Mivida har även skyddat boende där placering kan ske i samråd med socialtjänst. Telefontid måndag–torsdag 09.00–17.00, 0761- 27 96 97.

Mividas webbplatslänk till annan webbplats

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem samt problem med aggressioner och våld. Telefonens bemanning är begränsad men om samtalet inte besvaras direkt blir du uppringd, 08-30 30 20.

Mansjourens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Omsorg och hjälp