Upphandling och inköp

Kommunen upphandlar tjänster från olika leverantörer. Här kan du till exempel ta del av pågående upphandlingar, och vilka lagar och regler som gäller.

Konkurrensutsatt verksamhet

Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen.

Pågående upphandlingar

Här presenteras alla pågående upphandlingar inom kommunens verksamheter.

Gällande avtal

Här kan du ta del av gällande avtal inom kommunens verksamheter.

Regler för upphandling

Kommunens ambition är att en bredd av företag ska kunna delta i kommunens upphandlingar.

E-handel, e-faktura

Kommunens ambition är att minimera antalet papperstransaktioner genom att digitalisera flödet av beställningar och fakturor.