Information med anledning av coronaviruset

Här hittar du som företagare kommunens åtgärder som ska underlätta för dig under coronakrisen och information för dig som driver café eller restaurang.

Upplands Väsby kommuns stödpaket till företagare

Förlängda betalningstider på hyror i kommunägda lokaler

 • Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.

Förlängda betalningstider till 1 september för följande avgifter

 • Avgifter för sophämtning
 • Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp
 • Tillstånds- och tillsynsavgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
 • Avgifter för torghandel och uteserveringar
 • Redan fakturerat av ovanstående – går inte till inkasso

Sänker avgiften för tillsyns- och tillståndsavgifter för företag:

 • som snabbt och enkelt kan ställa om produktionen till samhällsnödvändiga produkter så som handsprit, visir, skyddskläder med mera som kan användas inom vård, skola och omsorg.
 • som verkar inom området tillverkning eller distribution av produkter och komponenter för vatten- och avloppsförsörjning.

Kortar ner betaltiden för dig som är leverantör till kommunen

 • Från och med den 23 mars 2020 accepterar Upplands Väsby kommun betalningsvillkor på 20 dagar på leverantörsfakturor. Betalningstiden förkortas därmed med 10 dagar och beslutet gäller tillsvidare.
 • Du måste själv sätta 20 dagars betalningsvillkor på de fakturor du skickar till oss.
 • Vi arbetar samtidigt med att betala redan inkomna leverantörsfakturor i snabbare takt.

Stöd till företag/verksamheter som hyr lokaler av kommunen

 • Kommunen hyr ut lokaler till ett stort antal företag/verksamheter. De flesta hyresgäster är företag som är offentligt finansierade och bedriver verksamhet inom skola, vård och omsorg och som inte påverkas ekonomiskt av rådande pandemi så länge den offentliga finansieringen kvarstår.
 • Ett fåtal företag/verksamheter bedriver dock verksamhet som är helt beroende av privata kunder och som drabbas av intäktsbortfall.
 • För dessa erbjuder kommunen möjlighet att få en omsättningsbaserad hyra under perioden 1 mars 2020 till och med den 31 augusti 2020.
 • Tillhör du/ditt företag denna senare grupp är du välkommen att kontakta kommunen för dialog om övergång till omsättningsbaserad hyra.
 • Kontakta fastighetschef Britt Lexander, britt.lexander@upplandsvasby.se, telefon 073-910 46 64.

Utöver detta gör vi följande

 • Förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds – och tillsynsärenden.
 • Erbjuder dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden utifrån om de kan behöva pausas eller avbrytas.
 • Förändrar kommunens riktlinjer för att möjliggöra att restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (Polisen måste också bevilja din ansökan).
 • Ser över om kommunen kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.

Information för dig som driver restauranger, barer och caféer

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter för att förhindra smitta av covid-19. De gäller bland annat för restauranger, caféer och skolmatsalar.

Det här innebär reglerna i korthet:

 • Trängsel eller långa köer får inte förekomma.
 • Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Stående servering vid bardiskar är inte tillåtet.
 • Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten hem.
 • Reglerna gäller även uteserveringar. Det ska vara glest mellan borden.

Samlad information om ändrade regler och stöd till företagare från olika myndigheter

Det finns flera tillfälliga ändringar av regler med anledning av coronaviruset och covid-19 som kan vara viktiga för dig som företagare. Det handlar exempelvis om allmänna råd, om nya regler vid sjukdom och om nya regler vid vissa anställningsformer.

Region Stockholms insatser för näringslivet

Almi Företagspartner och Region Stockholm har startat en företagsjour för små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Syftet med jouren är att ge snabb rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå.
Telefon: 08-520 277 90.

Regional samverkan

Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer och Region Stockholm medverkar i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholm Business Region. Dialoger sker även löpande med Tillväxtverket, SKR och Näringsdepartementet.

Senast uppdaterad: 29 april 2020
Näringsliv och arbete