Blå parken

Våren 2017 började den nya stadsparken – Blå parken byggas. Den erbjuder en plats för skoj, umgänge och avkoppling – oavsett var i Upplands Väsby du bor.

Namnet Blå parken är ett resultat av en namntävling. Väsbyborna fick först komma med förslag på namn till parken. Sedan fick alla medborgare möjlighet att rösta på det förslag som man gillade bäst. Blå parken var en klar vinnare, med en fyndig koppling till de Blå husen och parkens vattentema.

Parken öppnades i mitten av maj så att Väsbyborna kunde börja använda den.

Bild

Vy över Blå parken. Illustration: Funkia

  • 940 kvadratmeter ängsmark
  • 3 485 kvadratmeter gräsmatta
  • 1 linbana
  • 153 träd varav 77 är nyplanterade
  • 1 grillplats med 3 grillar
  • 270 kvadratmeter stort bryggdäck

Blå parken och stråket uppfyller 25 av kommunens 33 strategier för en hållbar framtid.

Hållbarhet är genomgående för utformningen av parken. Dammen är konstruerad så att den kan hantera kvarterens dagvatten. Hanteringen av dagvattnet är en viktig detalj som bidrar till områdets karaktär. Vattnet kommer att rinna i en öppen ränna genom kvarteren, ner till dammen. På så sätt skapas en "levande" känsla i området.

Lekparken har en ett vatten-tema och en tydlig hållbarhetsprofil. Den är placerad ut mot centrum och torget.

Illustration av parken och dammen

Parken och dammen. Illustration: Funkia

Längs stråket finns det plats för umgänge och avkoppling i bästa läget för eftermiddags- och kvällssol.

Illustration av stråket

Stråket. Illustration: Funkia

Centralt i parken finns det en öppen yta med plats för aktiviteter och tillställningar – både för vardag och fest.

Illustration av torget och parken

Torget och parken. Illustration: Funkia

De delar av Blå gatan och Drabantgatan som ansluter till Blå parken är utformade som gångfartsområden. Det innebär att olika typer av trafikanter kommer dela på den gemensamma ytan. Trafiken i ett gångartsområde sker på fotgängarnas vilkor.

Illustration av gångfartsområdet

Gångfartsområdet. Illustration: Funkia

Blå parken
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbeten
6 Slutbesiktning
7 Projektet avslutat

Parken är i princip färdigbyggd och slutbesiktigad. Det som kvarstår är plank ut mot Arkadstråket, installation av ett konstverk samt mindre arbeten med dammen.

Arbetena med dammen pågår fortsatt under 2021. Under tiden arbetena utförs kommer delar av bryggdäcket samt delar av parken närmast dammen vara avstängt.

Senast uppdaterad: 28 september 2021