Information om vaccination

Information vaccinering mot covid-19 samt information från myndigheter.

Uppdaterad 25 november 2021

Bokning av vaccination mot covid-19

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationerna mot covid-19. Just nu kan följande grupper boka tid för vaccination:

Bokningen är öppen för alla som är 16 år eller äldre

Alla som är födda 2005 och tidigare kan boka tid för vaccination mot covid-19. Boka din tid digitalt via appen Alltid Öppet.

Personer som är 16 år eller äldre - så bokar du på 1177.se Länk till annan webbplats.

Lista över vaccinationsmottagningar på 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccinationsmottagning i Upplands Väsby mer information på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Bokning öppen för barn mellan 12 och 15 år

Från och med den 20 september kan barn 12-15 år boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen planeras börja runt höstlovet.

Information om vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år på 1177.se Länk till annan webbplats..

Vaccinera sig på skolan

Vaccination mot covid-19 för barn mellan 12 och 15 år
Den nationella rekommendationen är att alla elever mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccin. Barn som inte fyllt 12 år erbjuds inte vaccin.

Vaccination på skolorna genomförs av vaccinatörer från Smittskydd Stockholm i samarbete med elevhälsan på respektive skola. För att eleven ska kunna få vaccin behöver båda vårdnadshavare skriva under samtyckesblankett samt fylla i en hälsodeklaration. Samtyckesblanketten och hälsodeklarationen gäller för båda vaccinationsdoserna. Ifylld samtyckesblankett och hälsodeklaration lämnas till skolan. För att kunna vaccinera sig mot covid-19 får ingen annan vaccination genomföras 7 dagar innan eller 7 dagar efter vaccinationen mot covid-19. Vårdnadshavare behöver inte medverkar på plats vid vaccinering.

Samtyckesblankett och hälsodeklaration på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Vid frågor om vaccination kontakta 1177.

Information om vaccination på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Telefonbokningstjänst för vaccinationsmottagningarna

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet. Den vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Tjänsten har separata telefonnummer för olika språk:

Vaccination av dos 2 – så bokar du

På 1177.se finns mer information om bokar dos 2 av vaccination mot covid-19.

Vaccination av dos 2 på 1177.se. Länk till annan webbplats.

En tredje dos vaccin

Du som är 80 år eller äldre kommer erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Personer födda 1947 och tidigare kommer få ett brev med information om hur man ska boka sin tid för vaccination.

Personer med hemtjänst och hemsjukvård kommer erbjudas vaccin av vårdgivaren som ansvarar för basal hemsjukvård.

Personer som bor på särskilt boende kommer erbjudas att vaccineras på boendet och av de vårdgivare som ansvarar för läkarorganisationen på respektive boende.

Personer med hemtjänst kommer erbjudas vaccination via sin vårdgivare. Vaccineringen kommer ske antingen i hemmet eller på husläkarmottaningen.

Påfyllnadsdos för 65 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera att personer födda 1956 eller tidigare erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19.

Region Stockholm har öppat bokningen. Tänk på vid bokning att det ska ha gått minst 5 månader från den andra dosen innan man kan erbjudas en tredje dos.

Mer information om en tredje dos vacciation för personer födda 1956 och tidigare på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Mer information om bokning av tredje dosen vaccin för personer födda 1956 och tidigare från Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Du kan läsa om vad som gäller för dig efter vaccination på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Allmänna råd för dig som inte är fullvaccinerad

Folkhälsomyndigheten har beslutat om allmänna råd för vuxna som inte är fullvaccinerade. De allmänna råden gäller från och med den 29 september 2021.

Allmänna råd för dig som inte är fullvaccinerad på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Information från myndigheter

1177 Vårdguiden

På 1177 hittar du frågor och svar om vaccination och hur du bokar tid för vaccination.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Covidbevis

Den 1 december 2021 införs krav på vaccinationsbevis för att delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 personer i publiken.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om deras förslag på smittskyddsåtgärder mot covid-19 Länk till annan webbplats.

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kommande kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

På E-hälsomyndighetens webbplats covidbesvis.se finns mer information om Covidbevis. Länk till annan webbplats.

Bedrägerier och covid-19

Det förekommer att bedragare ringer och säger att de är från till exempel Folkhälsomyndigheten och vill boka in en vaccinationstid åt dig. De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id. Detta ska du inte göra. På Polisens webbplats finns mer information om telefonbedrägeri.

Information om telefonbedrägeri på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 november 2021