Omsorg och hjälp

Information om vad som gäller för äldreboenden och övrig äldreomsorg. Här finns även information om vad som gäller för LSS-boenden.

Uppdaterad 28 oktober 2021

Tydliga rutiner

Personal på de kommunala boendena, medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans arbetar enligt tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning. Personalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Basala hygienrutiner och korrekt användning av personlig skyddsutrustning tillämpas på alla våra boende, inom hemtjänst och personlig assistans. Personalen använder alltid vätskeresistent kirurgiskt munnskydd när två meters avstånd till andra inte kan upprätthållas eller vid ansiktsnära vård även om dem är vaccinerade.

Äldreboenden

Det finns särskilda besöksrutiner på plats. Alla besökare uppmanas att följa respektive boendes rutiner och använda skyddsutrustning som verksamheterna tillhandahåller vid behov.

För att minimera risken för smittspridning ska du:

  • Avstå från besök om du har minsta symtom på sjukdom.
  • Avvakta med besök minst en vecka om du varit utomlands, någon i ditt hushåll har en misstänkt eller pågående covid-19 infektion eller om ni varit i kontakt med någon med covid-19 senaste 14 dagarna.

Dagverksamheten på Navet

Både dagverksamheten Navet och de dagliga verksamheterna har öppet men med ett begränsat antal deltagare. Vissa aktiviteter där verksamheten inte kan förhindra risk för smittspridning hålls stängda.

Träffpunkter för äldre

Träffpunkterna Rubinen och Kupan har öppet.

Information om mötesplatser, träffpunkter och väntjänst för äldre Länk till annan webbplats.

Hemtjänst

Hemtjänstutförarna arbetar enligt tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning. De följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hemtjänstpersonalen använder alltid munskydd vid ansiktsnära vård och omsorg, som skydd för den de besöker. De ska även hålla avstånd till alla personer som befinner sig i bostaden, om inte hjälpen kräver nära vård- och omsorg.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021