Information från myndigheter

Här hittar du sammanfattad information om regler och riktlinjer som gäller under pandemin.

Uppdaterad 15 juli 2021

Restriktioner och råd

Antalet smittade personer och vårdade för covid-19 har minskat, samtidigt som andelen personer som vaccinerat sig fortsätter att öka. Det innebär att råd och rekommendationer anpassas och helt upphävs stegvis enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner. De råd och restriktioner som gäller finns beskrivna nedan.

Stanna hemma vid symtom

Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.

PCR-test för covid-19 på 1177.se.länk till annan webbplats

Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.

Umgås med andra på ett smittsäkert sätt

 • Håll avstånd till andra personer du träffar.
 • Umgås med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni hålla avstånd. Umgås helst utomhus.
 • Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Men tänk på att du fortfarande kan bära på smittan. Därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp.

Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel om det är trångt.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Håll en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Var försiktig när du besöker personer som tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.

Sammanställning från Krisinformation.selänk till annan webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Publiktak

Från och med 1 juli har begränsningarna i antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ändrats.

 • För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser är antalet tillåtna deltagare 300.
 • För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen 50 deltagare.
 • För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser är antalet tillåtna deltagare 3 000.
 • För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen 600 deltagare.
 • För motionslopp är antalet tillåtna deltagare 900.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut gäller begränsningen om max 50 personer.

Anpassning av åtgärder för minskad smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Serveringsställen

Maxantalet i ett sällskap på serveringsställe inomhus är åtta personer.

Kommunen ansvarar för tillsyn av serveringsställen. Trängsel kan anmälas till kommunen på:

vasbydirekt@upplandsvasby.se

Tillfällig pandemilag

Den tillfälliga pandeminlagen är beslutad av regeringen. Lagen ger större möjligheter att begränsa och stänga verksamheter, minska trängsel och begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Brott mot förbuden kan ge böter. Det är Länsstyrelsen som främst ansvarar för tillsyn.

Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till och med 30 september 2021.

Lagen omfattar dessa områden:

 • Allmänna sammankomster
 • Offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- och kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Trängsel som omfattas av pandemilagen kan anmälas till Länsstyrelsen:
pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Vid resor inrikes eller utrikes

Du har ett eget ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. På Folkhälsomyndighets webbplats finns information om vad som är viktigt att tänka på när du planerar en resa inom Sverige eller utomlands.

Information om du planerar längre resor på folkhalsomyndigheten webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 21 juli 2021