Information med anledning av coronaviruset

Här har vi samlat viktig information. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur coronaviruset covid-19 ska hanteras.

En ung kvinna och en ung man i naturen. Text på bild: I Väsby hjälps vi åt.

Foto: Rosie Alm

Här hittar du sammanfattad information om regler och riktlinjer som gäller under pandemin.

Här hittar du information om hur pandemin påverkar våra verksamheter.

Information om vaccinering mot covid-19 samt information från myndigheter.

Här hittar du nyheter som är relaterade till coronaviruset covid-19.

Här hittar du information om vart du ska vända dig för att få stöd, hjälp och information om coronaviruset.

Här hittar du information om vilket stöd företagare kan få till följd av pademin och om eventuella kvarstående råd efter 9 februari.

Information and useful links regarding the corona virus in other languages.