Coronaviruset och covid-19

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur covid-19 ska hanteras.

Du har fortfarande ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Rekommendationer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19.

Information om Covid-19 på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Att vaccinera sig är ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk eller att dö i covid-19. Region Stockholm ansvarar för vaccinationer.

Information om hur du vaccinerar dig hos 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Covidbevis

Det är inte längre möjligt att hämta covidbevis för resor. Det beror på att EU‑förordningen om covidbevis upphörde att gälla den 1 juli 2023.

Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten)

The Public Health Agency of Sweden has a national responsibility for public health issues and is responsible for Sweden's disease control.

Information in different languages about covid-19 on the Public Health Agency of Sweden's website. Länk till annan webbplats.

Vaccination against covid-19

Information about vaccination on the Public Health Agency of Sweden's website. Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se – Information from Swedish authorities

On the website krisinformation.se you can find collected information about the coronavirus from Swedish authorities in several other languages.

Official information on the novel corona virus in English on krisinformation.se Länk till annan webbplats..

1177 – Guide to Swedish healthcare

On 1177.se you can find information in several languages about health and healthcare.

Information about health and healthcare on 1177.se Länk till annan webbplats..

Information about vaccination against covid-19 in several languages on 1177.se. Länk till annan webbplats.

Rädda Barnen – Advice on how to talk to your child

The organisation Rädda Barnen has information and advice in different languages on how to talk to your child about covid-19.

Information on Rädda Barnen's website. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023