Samhällsutveckling och hållbarhet

Upplands Väsby kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Samhällsutvecklingen måste vara långsiktigt hållbar så att även kommande generationer ska kunna leva och må bra i Väsby.

I Upplands Väsby kommun har över 95 % av alla hushåll en bredbandshastighet på minst 100 Mbit/s.

Inom miljö ska Upplands Väsby kommun våga visa vägen för andra och vara ett föredöme genom våra miljö- och klimatlösningar.