Borgby 1:2 och 1:5

Utefter Frestavägen ner mot Norrortsleden planerar vi för ett nytt område för verksamheter på fastigheterna Borgby 1:2 och Borgby 1:5. Det är den tidigare halkbanan och ett skogsområde som ska omvandlas till ett lager- och småindustriområde.

Ett detaljplaneförslag är utarbetat som medger ca 31 000 kvadratmeter bruttoarea småindustri och ca 11 700 kvm byggnadsarea lager. Vatten och avlopp ska lösas med enskilda lösningar då kommunala ledningar inte finns i närheten.

Samråd pågick mellan den 28 oktober och den 13 december 2021.

Borgby 1:2 och 1:5
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2017 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Borgby 1:2

Samråd pågick från den 28 oktober till och med den 13 december 2021.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022