Runsavägen: Ny gång- och cykelbana

För att öka säkerheten längs Runsavägen byggs en gång- och cykelbana mellan Eds allé och Masthuggarvägen.

Den nya gång- och cykelvägen från Eds Allé ut mot Kairo är nu öppnad för gång- och cykeltrafik.

Runsavägen: Ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbete
6 Projektet avslutat

Kommunens upphandlade entreprenör för uppdraget är SH Bygg.

Byggstart planeras till slutet på februari eller början på mars 2020 beroende på väder och vind.

Den röda linjen visar gång- och cykelbanans sträckning.

Det röda strecket visar hur gång- och cykelbanan kommer gå.

Frågor och synpunkter:

Har du frågor eller synpunkter kontaktar du Väsby direkt via mejl: vasbydirekt@upplandsvasby.se eller telefon 08 - 590 970 00, tryckval 5.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2021