Pågående arbete

Avstängning vid Drabantgatan

Drabantgatan i höjd med Vittraskolan stängs av vecka 32 för arbeten. Arbetena förväntas pågå i ca 2 veckor. Alternativa körvägar skyltas på plats.

Var pågår arbetet?

Längs Drabantgatans gång- och cykelbana.

Karta över området.

Framkomlig bilväg markerat i blått, framkomlig gång- och cykelväg i rött. Det avstängda arbetsområdet längs Drabantvägen är gulmarkerat.

När pågår arbetet?

Drabantgatan i höjd med Vittraskolan stängs av vecka 32 för arbeten. Arbetena förväntas pågå i ca 2 veckor.

Så påverkar det dig

Det är inte möjligt att svänga in på Älvgatan från Drabantgatan. In- och utfart sker i stället från Blå gatan. Hänvisningsskyltar visar vilka vägar som är framkomliga för biltrafik, gång- och cykeltrafik.

Syftet med arbetet

Gång- och körbanor i Fyrklövernområdet görs klara.

Senast uppdaterad: 9 juli 2024