Pågående arbete

Arbeten längs Regndroppsgatan

Att iordningsställa gång- och körbanor är en del i arbetet med att färdigställa Fyrklövernområdet. Framkomligheten längs Regndroppsgatan 1 och 3 påverkas.

Var pågår arbetet?

På norra delen av Regndroppsgatan, närmast Drabantgatan.

När pågår arbetet?

Arbetet påbörjas 2 april och beräknas vara klart i juni.

Så påverkar det dig

Framkomligheten längs Regndroppsgatan 1 och 3 begränsas. In-/utfarten till garaget kommer fortsatt att vara tillgänglig. Entréer till lokaler och bostäder kommer att vara tillgängliga. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar.

Syftet med arbetet

Arbetet med att iordningsställa gång- och körbanor är en del i arbetet med att färdigställa Fyrklövernområdet.

Bilden visar vilka vägar man kan använda under tiden som arbetet pågår.Förstora bilden

Bilden visar vilka vägar du kan använda under tiden som arbetet pågår. Klicka på bilden för att zooma.

Senast uppdaterad: 2 april 2024