• Startsida
  • / Tillfällig väg längs Dragonvägen
Pågående arbete

Tillfällig väg längs Dragonvägen

Kommunen anlägger en tillfällig körväg längs Dragonvägen på befintlig gång- och cykelväg.

Var pågår arbetet?

På Dragonvägens östra sida, se kartan.

Karta över området

Den tillfälliga bilvägen är blåmarkerad på kartan.

När pågår arbetet?

Arbetet med den tillfälliga vägen startar under vecka 13 och beräknas pågå omkring tre veckor.

Så påverkar det dig

Framkomligheten påverkas i området. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar.

Syftet med arbetet

Den tillfälliga vägen ska användas för att leda om biltrafiken längs Dragonvägen när kommunen utför arbeten på Dragonvägens västra sida. Innan trafiken leds om kommer mer information.

Senast uppdaterad: 10 april 2024