• Startsida
  • / Öppning trafikplats Almungevägen
Pågående arbete

Öppning trafikplats Almungevägen

Idag den 24 november vid 10.00 öppnades trafikplatsen på Almungevägen för trafik. Det går nu att åka genom cirkulationsplatsen in på Viravägen.

Var pågår arbetet?

Almungevägen söder om anslutande väg, Eggebyvägen.

När pågår arbetet?

Arbetet kommer pågå under december 2023 och återupptas då vi avslutar beläggningsarbetena 2024.

Så påverkar det dig

Arbeten fortskrider med finplanering samt att den gamla infarten tas bort från Almungevägen in till Eggebyvägen.

Syftet med arbetet

Skapa ny infart till nya bostadsområdet Wijk Oppgård samt nya Viraskolan.

Senast uppdaterad: 24 november 2023