Pågående arbete

Vägarbete vid Rosendalsvägen

Arbete pågår med att anlägga förbättrad gång- och cykelväg samt förbättra förhållanden för busstrafik. Var uppmärksam på aktuell skyltning.

Var pågår arbetet?

Arbetet pågår på Rosendalsvägen.

När pågår arbetet?

Arbetet beräknas pågå fram till 23 december.

Så påverkar det dig

Arbetet innebär begränsad framkomlighet för biltrafik. Omfattningen och förekomsten av avstäningar kommer skifta. Var därför uppmärksam på aktuell skyltning.

Syftet med arbetet

Arbetets syfte är att anlägga förbättrad gång- och cykelväg samt förbättra förhållanden för busstrafik.

Senast uppdaterad: 17 november 2023