• Startsida
  • / Vägarbete vid korsningen Frejavägen/Bragevägen
Pågående arbete

Vägarbete vid korsningen Frejavägen/Bragevägen

Arbete pågår med att förbättra framkomligheten för gående och cyklister. Arbetet beräknas pågå till 10 december.

Var pågår arbetet?

Korsningen Frejavägen/Bragevägen.

När pågår arbetet?

Arbetet beräknas pågå fram till och med 10 december.

Så påverkar det dig

Arbetet innebär begränsad framkomlighet. Omfattningen och förekomsten av avstängningar kommer skifta. Var därför uppmärksam på aktuell skyltning.

Syftet med arbetet

Syftet med arbetet är att förbättra framkomligheten för gående och cyklister.

Senast uppdaterad: 17 november 2023