• Startsida
  • / Arbete på huvudvattenledningen i Bollstanäs
Pågående arbete

Arbete på huvudvattenledningen i Bollstanäs

Arbete på huvudvattenledningen gör så att kommunen måste stänga av rundmatningen av vattnet mot Sollentuna. Detta medför att det kan bli reducerat tryck samt att vattnet kan få en viss missfärgning.

Var pågår arbetet?

Sollentuna Energi och Miljö utför arbetet vid Skinnaråsvägen 1 Sollentuna.

När pågår arbetet?

13 november till och med 17 november.

Så påverkar det dig

Detta medför att det kan bli reducerat tryck samt att vattnet kan få en viss missfärgning. Detta är ofarligt. För att få bort det kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner.

Syftet med arbetet

Sollentuna kommun byter ut en gammal ledning mot en ny.

Senast uppdaterad: 20 november 2023